Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Dacar Daniel Grzegorczyk

ul. Transportowa 2
76-251 Kobylnica (koło Słupska)
Polska

+48 507 283 838

kontakt@dghsystem.com


1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Twojej wizyty na naszych stronach internetowych oraz Twojego zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Twoich danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych

a. Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Ciebie haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Ciebie poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszedłeś na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Twojej przeglądarki, w której otworzyłeś nasze strony internetowe.

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy użytkownik przekazał nam te dane np. w ramach wypełniania formularza kontaktowego lub wykonania umowy.

3. Cele korzystania

a. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazujesz nam dalsze dane osobowe, np. w ramach wypełniania formularza kontaktowego lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.


d. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury).

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; korzystanie z oferty podmiotów trzecich

a. Jeśli na naszych stronach internetowych używamy tzw. „social plugins“ (wtyczek) serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcesz skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli masz w sieci konto użytkownika i jesteś na nim zalogowany w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Twojego konta użytkownika Twoją wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcesz tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej.

Jeśli aktywujesz wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Twoim systemem oraz Twojej interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Twoich plików cookie.

b. W celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy również z pomocy wykwalifikowanych usługodawców (dostawcy usług informatycznych). Przekazujemy im dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, realizacji uzasadnionego interesu, wypełnienia obowiązków prawnych.

 

5. Pliki cookie

a. Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych mogą być stosowane pliki cookie. Technicznie rzecz biorąc, są to tak zwane pliki cookie ciasteczka HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tak zwane pliki cookie flash), które razem nazywamy plikami cookie.

b. Pliki cookie to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie mobilne. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy dane urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi, preferowany język lub uwzględnić inne ustawienia, aby zaoferować określone funkcje (np. sklep internetowy) lub poznać zainteresowania użytkownika na podstawie odwiedzanych stron. Pliki cookie mogą zawierać również dane osobowe.

c. Korzystanie z plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje pliki cookie; jednak to ustawienie można najczęściej zmienić. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdym momencie. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects można usunąć osobno. Jak to działa w wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.

d. Zgoda oraz zablokowanie lub usunięcie plików cookie są związane z używanym urządzeniem, jak również z używaną przeglądarką internetową. Jeśli używasz kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych, możesz podejmować różne decyzje i dokonywać różnych ustawień dla każdego z nich.

e. Jeśli zdecydujesz się na blokowanie plików cookie lub usuniesz je, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Ciebie dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Twoje dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Tobą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe celem ochrony naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług naszych, jak i wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Twoje interesy związane z poufnością Twoich danych osobowych.

8. Usuwanie Twoich danych osobowych

Usuwamy Twoje dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, masz prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej.

c. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn spowodowanych jego szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrazisz sprzeciw, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań w ramach marketingu bezpośredniego w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu na podstawie wyważenia interesów, masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili bez podania przyczyn.

d. Prosimy kierować roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy:

kontakt@dghsystem.com

e. Jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

10. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. W przypadku korzystania z oferty usługodawców dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Unią Europejską („UE“), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane. Dotyczy to w szczególności USA (Amazon). Udostępnianie danych odbywa się wówczas przy zastosowaniu standardowych klauzul umownych UE, wiążących regulacji przedsiębiorstwa lub innych dopuszczalnych mechanizmów w celu zapewnienia „odpowiedniego poziomu ochrony" zgodnie z wymogami prawnymi.